Zveme vás k zapojení do nového projektu Korunka na cestu

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo" od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Věříme, že smrt je především přechodem a začátkem života věčného. Vnímáme proto význam umírání a to, jak důležité je tento přechod doprovázet blízkostí a modlitbou.

Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu", který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající. Inspirací ke vzniku projektu byla slova Pána Ježíše z „Deníčku" sv. Faustyny Kowalské: „Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel." (Den. 1541)
Hlavním cílem projektu je připomenout potřebu modlitby za umírající a povzbudit k doprovázení umírajících svou blízkostí (kde je to možné) a modlitbou (vždy je to možné). Samozřejmě si může každý zvolit vhodnou modlitbu, kterou se bude za umírající modlit. My jsme pro účel tohoto projektu zvolili modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a po této modlitbě jsme také pojmenovali celý projekt: „Korunka na cestu".

Abychom byli schopní oslovit širší veřejnost a vytvořit motivační nástroj, připravili jsme internetové stránky projektu. Vše potřebné najdete na adrese: www.korunkanacestu.cz

Samozřejmě k modlitbě zveme všechny, nejen ty, kteří využívají internet. Bůh ví o každé modlitbě a každá modlitba za umírající je velmi důležitá. Den má 1440 minut. Korunku se lze pomodlit za necelých 10 minut. Modlit se za umírající je skutek milosrdenství.