Motlitba ke stažení

Modlitba odevzdání se Božímu milosrdenství

(akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002).

Odevzdání se Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat tvé milosrdenství,
aby v tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.


S církevním schválením Biskupství brněnského
č.j.: Ep/698/12 ze dne 25. 6. 2012.


Modlitbu si můžete stáhnout ve formátu PDF


Rozjímání křížové cesty pro Hodinu milosrdenství - PŘIPRAVUJEME

Křížová cesta s citáty se Svatého písma (PDF)
Křížová cesta s díkuvzdáním Božímu milosrdenství (PDF)
Křížová cesta s citáty o Božím milosrdenství (PDF)
Křížová cesta se svatou Faustynou Kowalskou (PDF)
Křížová cesta se sv. Vincencem Pallottim(PDF)
Křížová cesta o důvěře v Boží milosrdenství (PDF)
Křížová cesta s citáty papežů (PDF)