Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

Dny smíření
Od Svatého roku milosrdenství Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření, které se budou konat vždy první a třetí sobotu v měsíci.

Dny smíření mají za cíl zpřístupnit možnost svátosti smíření všem, kdo se chtějí setkat s milosrdným Otcem nebo si popovídat s knězem.

Během Dnů smíření bude kněz k dispozici od 10.00 hod. do 17.00 hod.

První Den smíření se bude konat v sobotu 2. ledna 2016. Srdečně Vás zveme.

Den smíření ve Slavkovicích ve Svatém roce milosrdenství lze spojit s návštěvou baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S., kde se nachází Svatá brána, a tak získat odpustky spojené se Svatým rokem milosrdenství. (Bazilika je přístupná. Pokud by ale zrovna byla otevřená jen k mříži, zvoňte na faře, která se nachází vedle baziliky.)

Večery milosrdenství

Zároveň bychom od Svatého roku milosrdenství rádi zavedli o prvních sobotách měsíce Večery milosrdenství.

Večery milosrdenství vznikly ve snaze přiblížit téma milosrdenství z různých úhlů, seznámit s projekty a aktivitami spojenými s tématem milosrdenství, povzbudit a inspirovat ke skutkům milosrdenství. Setkání bude začínat vždy v 18.00 hod. v kostele ve Slavkovicích a bude mít dvě části. Jednu část bude tvořit přednáška na pokračování, druhá část bude věnovaná pokaždé jiné oblasti a povedou ji pozvaní hosté. V této části zazní nejen přednášky a duchovní slovo, ale také svědectví, prezentace aktivit souvisejících s tématem milosrdenství, hudební programy apod. Setkání s hosty otevře rovněž příležitost k diskuzi.

Zveme Vás na první Večer milosrdenství v sobotu 2. ledna 2016 do kostela ve Slavkovicích

Program (od 18.00 hod.):

* Slovo na úvod

* Krátké promítání o dějinách vzniku Jubilejních a Svatých let (O. pallotini)
* Odpustky ve Svatém roku milosrdenství (Mons. Jan Daněk, děkan z Nového Města na Moravě)

* Přednáška na pokračování: Skutky milosrdenství (I) (P. Slavomír Peklanský, SAC)

Těšíme se na Vás ve Slavkovicích a přejeme Vám a Vašim blízkým milostiplný Svatý rok milosrdenství.