Zveme vás do Slavkovic na Svátek Božího milosrdenství

Zveme vás do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě na Svátek Božího milosrdenství v neděli 7. dubna 2024

Program:

10.30 / Mše svatá (hlavní celebrant P. Max Kašparů)
14.45 / Korunka k Božímu milosrdenství
15.00 / Hlavní mše svatá (hlavní celebrant Mons. Tadeáš Wojda, SAC, diecézní biskup Gdaňska, Polsko)
18.30 / Růženec
19.00 / Mše svatá za zemřelé členy „Knihy milosrdenství" (o. pallotini)

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke sv. přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v den svátku BM bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření od 9.00 do 19.00 hod.

O. pallotini