Svědectví o Božím milosrdenství - Lea S.

Svědectví o Božím milosrdenství je to prostinké. Čím více se Pánu odevzdávám, tím víc vnímám jeho milosrdenství, jeho dobrotu a lásku ke mně. A nezáleží ani tolik na tom, jestli se mi zrovna daří v práci, jestli jsou dnes děti hodné, jestli má dnes manžel dobrou náladu nebo svítí slunce.

I když v těchto chvílích je mi nádherně a Boží milosrdenství vnímám jasně, jako jeden velký chvalozpěv. Těžké je pro mne odevzdávat všechno ve chvílích, kdy prožívám těžkosti, zklamání, bolest v srdci. Ale pokud to vnímám také jako dar od Pána, láska a důvěra se prohlubuje a díky ní je i každý kříž lehčí.


Ježíši, Lásko ukřižovaná
jsem v tichu
u Tvých nohou sama
I takhle láska vypadá
rány na těle
i na duši
květ růže uvadá
Děkuji však za naději
která znovu křídla dává
Vše prožít plněji
Z lásky k Tobě
pro Tebe Pane
Přijmi oběť na oltáři
Srdce mám plné bolesti
Tvá láska však ze mne září
Cítím chuť sladkosti
Jsi moje Světlo a má Spása
Ty lámeš se i pro mne
i v bolesti může být krása
Děkuji Ti
Píšu, jak jsi mne to naučil
Je to Tvé dílo, Pane
Plníš mé srdce pokojem
i když v hloubi zbědované
Stále toužím být

Tvým poddajným nástrojem

Lea S.