Slavkovice - kalendář poutí v roce 2014

Každoroční hlavní poutě:

27. 4. Svátek Božího milosrdenství – J. E.Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup českobudějovický, mše sv. v 15.00 hod.

5. 10. Pouť ke svaté Faustyně – J. E. Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, mše sv. v 15.00 hod.

Každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství:

19. 7. (sobota) odchod poutníků ve třech proudech (z diecézí ostravsko-opavské, brněnské aarcidiecéze pražské)

25. 7. (pátek) – příchod do Slavkovic, 16.00 hod. mše sv., večerní program

26. 7. (sobota) – 10.00 hod. mše sv. na závěr pouti

Více informací na www.pout.cz

II. Národní kongres o Božím milosrdenství:

23. - 25. 5. (pátek – neděle) Mše svaté pro všechny:pátek 18.00, sobota 15.30, neděle 15.00 hod. (mše svatá na konec kongresu se zasvěcením Božímu milosrdenství)

Poutě třetí sobotu v měsíci:
(Od 16.00 hod. duchovní program, v16.50 zamyšlení o Božím milosrdenství, v17.00 mše svatá)

18. 1. P. Mgr. Jan David SAC, novokněz, farní vikář vRadešínské Svratce

15. 2. P.Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC, šéfredaktor časopisu Apoštol Božího milosrdenství

15. 3. R.D. Ervín Jansa, farář v Lomnicích u Tišnova

17. 5. R.D. Mgr. Pavel Horký, děkan jihlavský, farář ve Stonařově

21. 6. P. Mgr. Slavomír Peklanský SAC, farní vikář ve Fulneku

19. 7. P. Mgr. Tomasz Waściński CSsR, farář vTasovicích

16. 8. Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, děkan a farář ve Znojmě

20. 9. Mons.Mgr. Vladimír Málek, sekretář Apoštolské nunciatury v ČR

18. 10. R.D. ThLic. Michael Špilar, farář vPraze-Chodově, administrátor Komunitního centra Matky Terezy

15. 11. R.D. Mgr. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu vOlomouci

20. 12. R.D. Mgr. Ing. Pavel Habrovec, farář v Radostíně nad Oslavou

Aktuální informace o bohoslužbách a poutích získáte na tel. č.: 566 502 855. Pokud máte otázky, napište na adresu: info@slavkovice.cz