Rádi bychom poslali obraz milosrdného Ježíše do všech farností – můžete se přidat a pomoct

V pondělí 22. února uběhlo 90 let od chvíle, kdy se v roce 1931 Pán Ježíš poprvé zjevil sestře Faustyně a poprosil o namalování obrazu, který dnes známe jako obraz milosrdného Ježíše.

Sv. Faustyna popisuje tento okamžik ve svém „Deníčku" takto: „Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství." (Den. 47-49)

Pán Ježíš si přál, aby obraz byl posvěcen na svátek Božího milosrdenství a byl přístupný všem. Proto bychom rádi aspoň z části splnili toto přání Pána Ježíše. Máme v plánu vytisknout obrázky A5 s modlitbou Korunky, posvětit je ve Slavkovicích v den svátku Božího milosrdenství (11. dubna 2021) a potom je po 100 obrázcích poslat do všech farností v republice.

Náklad by byl 150 000 obrázků, z toho cca 127 000 ks pošleme najednou do všech farností. Zbytek nákladu bude pro poslání těm, kdo budou mít zájem o další. Obrázky se nebudou prodávat (budou posvěcené). Do každé farnosti pošleme 100 obrázků zdarma. Pokud se potom někdo ozve, abychom mu poslali více obrázků, obdrží složenku Centra Božího milosrdenství a může (nemusí) přispět libovolnou částkou na poštovné a projekty Centra BM.

Náklady na tisk a poslání nebude hradit farnost, ale otcové pallotini v rámci činnosti Centra Božího milosrdenství. Pokud však chcete mít podíl na tomto projektu, můžete přispět libovolnou částkou na financování tisku a poštovné. Přispět můžete buď na účet Centra BM (33 00 287/0100) s variabilním symbolem 90, nebo nám peníze můžete předat osobně do 25. března 2021.

V případě dotazů volejte na tel. č. 603 809 888.

Pán Bůh zaplať vám všem, kteří podpoříte tento projekt svou modlitbou, obětí, darem.