Počet členů KM v roce 2016

Ve Svatém roku milosrdenství výrazně stoupl počet členů „Knihy milosrdenství“

Svatý rok milosrdenství přinesl mnoho aktivit a nabídek souvisejících s Božím milosrdenstvím. Velmi zajímavě se podepsal také na projektu „Knihy milosrdenství“– kruhu vzájemné modlitby za Boží milosrdenství, který vznikl u kostela ve Slavkovicích v roce 2009.

Od zahájení Svatého roku milosrdenství v prosinci 2015 do 1. listopadu 2016 se ke kruhu modlitby připojilo 558 osob.Díky tomu je v současné době v „Knize milosrdenství“ zapsaných 2300 osob. Dělíme se s vámi o tuto radostnou zprávu, abychom Pánu Bohu vzdali díky!

Dosavadním a novým členům „Knihy milosrdenství“ vyprošujeme Boží požehnání a vytrvalost v modlitbě. Všechny ostatní zveme do „KM“. Určitě by to byl krásný plod svatého roku milosrdenství! Oheň Božího milosrdenství se šíří také skrze naši společnou modlitbu, kterou potřebujeme my, naši blízcí, církev a svět. Pomocí této vzájemné modlitby opatrujme plamen milosrdenství každý den s vděčností Bohu a v duchu služby bližním.

O. pallotini