Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Pro farnosti a skupiny po celé ČR nabízíme:

- Vícedenní exercicie o Božím milosrdenství

- Víkendové duchovní obnovy o Božím milosrdenství

- Neděle milosrdenství

Podrobný program tvoříme dle místních přání, potřeb a možností, po vzájemné dohodě. V rámci programu, kromě obvyklých prvků (mše svatá, svátost smíření, adorace, setkání s knězem, pobožnosti), nabízíme také promítání (film, multimediální prezentace) a možnost získat materiály o Božím milosrdenství.

V případě, že máte zájem, nebo dotaz, neváhejte zavolat, nebo poslat zprávu:

Otec Artur Cierlicki SAC, tel. 603 233 422, e-mail: ojczulek@seznam.cz