Co mi dává členství v „KM“? Svědectví členů.

 • Po smrti rodičů, manžela a odchodu pěti dětí z domova jsem zůstala sama v rodinném domě. V okolí se mnoho změnilo, sousedé vymřeli, noví přistěhovalci žijí jinak, snad jenom, že zde bylo velmi ateistické prostředí a dnes spíše nevědomé. Do kostela chodí pravidelně asi tři lidé, a to ještě každý jinam. KM mně dává pocit, že i když někde na konci, patřím ke Kristu.(Jaroslava, důchodkyně)
 • Je to úžasné být členem duchovní rodiny, kde se jeden za druhého modlí.(Petr, invalidní důchodce)
 • Pocit jistoty, že modlitby pomáhají. Je to určitý vztah člověka k jinému člověku a jeho potřebám, aniž bychom ho osobně znali. Pro mě je to Boží síla a moc.(B., OSVČ)
 • Utvrzuje mě v důvěře Bohu. Naději ve společenství modlitby. Učí mě nést i bolesti druhých a pomáhat. Vyvádí mě z přesvědčení, že své bolesti nesu sama. (L., studentka)
 • Mám velikou radost, že jsem zapsaná a také že mezi Vás patřím. (Anna, invalidní důchodkyně)
 • Nadšení, že mi lidé pomáhají svými modlitbami a já mohu být také někomu užitečná. (Z., důchodkyně)
 • Možnost stále více se zamýšlet nad BM a obracet se k němu v životních situacích. Tím, že jsem zapojena, mám v povědomí, kam se obrátit. Pocit bezpečí v modlitbách druhých. (Pavlína, magistra umění)
 • Možnost pracovat na záchraně rodiny a celého světa, aby z nás nikdo nezahynul a všichni jsme se mohli zachránit a dostat se do nebe. (Josef, truhlář)
 • Vědomí, že je na úmysl každý pátek sloužena mše svatá, mi dává sílu – svět potřebuje BM akutně. Spojme se. (Olga)
 • Jistotu, že se za mne někdo modlí. Ve své rodině jsem na modlitbu sama. (Marie)
 • Pocit jistoty v BM, které se mi dostává. (J., letuška)

více svědectví…