Zveme vás do Slavkovic na Svátek Božího milosrdenství

Neděle, 28. dubna 2019

Od 9.00 do 21.00 hod. bude možnost přijmout svátost smíření.

Program:

9. 30 Pobožnost Cesty Světla
Korunka k Božímu milosrdenství (Sestry KMBM)
10.30 Mše svatá (otec Jan David SAC)

Po mši svaté možnost uctění ostatků sv. Faustyny

14.00 Pobožnost Cesty Světla
Korunka k Božímu milosrdenství (Sestry KMBM)

15.00 Mše svatá (Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský)

Po mši svaté možnost uctění ostatků sv. Faustyny

17.00 Film "Richard Henkes SAC - mučedník lásky k bližnímu"

18.30 Růženec

19.00 Mše svatá (otec Tomasz Kazański SAC)

Po mši svaté adorace do 21.00 hod.

V den svátku Božího milosrdenství lze získat milost úplného odpuštění vin a trestů.

K získání této milosti je potřeba:
• být ve stavu milosti (zpověď nemusí být v den svátku),
• v den svátku přijmout Svaté přijímání,
• pomodlit se na úmysly Svatého otce,
• zúčastnit se nějaké zbožné aktivity ke cti Božího milosrdenství (např. společná modlitba Korunky)
nebo pomodlit se před Nejsvětější Svátostí „Otče náš",„Věřím"
a přidat k tomu výzvu k milosrdnému Ježíši (např. „Ježíši, důvěřuji Ti!").

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace